За фирмата

KOMEH   ПРЕДЛАГА:
–  СИЛОВИ КАБЕЛИ: СВТ, САВТ, САХЕкТ, ШКПТ, ШВПС и други.
–  ПРОВОДНИЦИ: ПВ-А1, ПВ-А2, ПВВМ, СВТ, АС, ПВУ, ПВО, и други
–  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ: ТПП, ТПЖП, UTP, FTP, РК-75, ТЧП, ОПТИЧНИ КАБЕЛИ
    –  КАБЕЛНА АРМАТУРА, ГЛАВИ, МУФИ И МОНТАЖНИ МАТЕРИАЛИ
–  ТРЪБИ ЗА КАБЕЛИ; ГОФРИРАНИ, ГЛАДКИ И ЗА ОПТИЧНИ КАБЕЛИ
–  КАБЕЛНИ СКАРИ И КАНАЛИ,ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
–  ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА И АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ
–  КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ, ЕЛ. ИНСТАЛ. МАТЕРИАЛИ
–  ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВЪТРЕШНО, ВЪНШНО И ПРОМИШЛЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
–  КТП: БЕТОНОВИ /БКТП/ И МЕТАЛНИ /МКТП/ ; КРУ
–  СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ; СУХИ/ТС/, МАСЛЕНИ /ТМ/ И СПЕЦИАЛНИ
–  ЕЛ.ТАБЛА И КАСЕТКИ ШКД
–  ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С КАМИОН И АВТОКРАН
–  ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ, ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ