За фирмата

KOMEH EOOД  ПРЕДЛАГА:
СИЛОВИ КАБЕЛИ: СВТ, САВТ, САХЕкТ, ШКПТ, ШВПС и други.
ПРОВОДНИЦИ: ПВ-А1, ПВ-А2, ПВВМ, СВТ, АС, ПВУ, ПВО, и други
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ: ТПП, ТПЖП, UTP, FTP, РК-75, ТЧП, ОПТИЧНИ КАБЕЛИ
    КАБЕЛНА АРМАТУРА, ГЛАВИ, МУФИ И МОНТАЖНИ МАТЕРИАЛИ
ТРЪБИ ЗА КАБЕЛИ; ГОФРИРАНИ, ГЛАДКИ И ЗА ОПТИЧНИ КАБЕЛИ
-  КАБЕЛНИ СКАРИ И КАНАЛИ,ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА И АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ
КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ, ЕЛ. ИНСТАЛ. МАТЕРИАЛИ
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВЪТРЕШНО, ВЪНШНО И ПРОМИШЛЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
КТП: БЕТОНОВИ /БКТП/ И МЕТАЛНИ /МКТП/ ; КРУ
СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ; СУХИ/ТС/, МАСЛЕНИ /ТМ/ И СПЕЦИАЛНИ
ЕЛ.ТАБЛА И КАСЕТКИ ШКД
-  ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С КАМИОН И АВТОКРАН
-  ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ, ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ